Obchody Święta Niepodległości

Obchody Dnia Niepodległości – apel z udziałem uczniów z klas 2 D, 3 G, 3 D – przygotowały: p. Anna Matusiak, p. Anna Szczęsna, p. Teresa Guła. Na apel zostali zaproszeni wszyscy uczniowie szkoły. Spotkaliśmy się na sali gimnastycznej, gdzie uczniowie wystawili krótkie przedstawienie słowno-muzyczne poświęcone świętu narodowemu Polski – Dniu Niepodległości.
Oprawą muzyczną były pieśni patriotyczne śpiewane przez uczniów występujących na apelu. Pojawiły się rekwizyty – mundury wojskowe, czerwona róża… W części poetyckiej uczniowie deklamowali utwory Leopolda Staffa i Jana Kasprowicza. Obok poezji, prezentowane były teksty historyczne, fragmenty kazań, sprawozdań, odezwy, kierowane w przeszłości do Polaków przez przywódców powstań narodowych.

“Wolność, to najsłodsze dobro, które człowiek na ziemi kosztować może,
użyczone jest od Boga tym jedynie narodom, które stałością, męstwem,
wytrzymaniem wszystkich przeciwności stają się onego godnymi.
Widzimy tę prawdę w tylu wolnych narodach, które po długich walkach,
po długich cierpieniach, spokojnie dzisiaj i szczęśliwie,
kosztują stałości i męstwa swego owoców.
Polacy!
Którym Ojczyzna i święte jej swobody równie jak tym dzielnym narodom są miłe,
którzy więcej od innych doznaliście okrucieństwa, wzgardy i ucisków,
którzy dusze cnotliwe i mężne znieść nie mogły wstydu i zguby imienia polskiego,
którzyście tak dzielnie powstali, tak dzielnie dotąd wspierali
i bronili pasującej się z despotyzmem Ojczyzny
– nie ustawajcie, zaklinam was, w  stałości i odwadze waszej…”

Tym tekstem rozpoczęła się uroczystość obchodów święta Niepodległości w naszej szkole. Przytoczony fragment był wygłoszony przez Tadeusza Kościuszkę w  “Odezwie do narodu”. Odczytywane przez uczniów fragmenty dokumentów historycznych, choć pochodziły sprzed wieków, w treści swojej były nadal aktualne.

“Nie dajmy się załamać przez trudności dzisiejszych czasów, ale przeciwnie wytężmy wszystkie siły, by pokonać i spełnić wielkie zadanie, jakie Bóg nam powierzył właśnie w tych ciężkich czasach…”(tekst Odezwy Teodora Kubiny).

Skip to content