Znam Hirszfelda

Pod takim tytułem klasa 1c rozpoczęła realizacje projektu w ramach Forum Dialogu. Celem naszych działań jest przybliżenie sylwetki patrona ulicy przy której mieści się nasza szkoła -Ludwika Hirszfelda, wybitnego człowieka, profesora medycyny, bakteriologa, serologa, twórcy polskiej szkoły immunologii. Wychowawcy i nauczyciela wielu pokoleń lekarzy. Odkrywcy prawa dziedziczenia krwi oraz grup krwi. W czasie II wojny przesiedlony wraz z rodzina do getta warszawskiego . Wyprowadzony dzięki pomocy znajomych na aryjska stronę. Po wojnie organizator Wydziału Lekarskiego Uniwersytet Wrocławskiego . Nominowany do Nagrody Nobla. W ramach projektu klasa 1 c przygotowała tablice informacyjna w holu szkoły, przeprowadzi we wszystkich klasach pierwszych i drugich lekcje prezentująca sylwetkę L. Hirszfelda zakończone konkursem wiedzy. Przeprowadzi akcje w przestrzeni społecznej wśród mieszkańców ulicy Hirszfelda, rozdając ulotki i zaprojektowane przez siebie naklejki oraz umieści tablice informacyjna na budynku szkoły Warto podkreślić, ze fundusze na te działania zostały zdobyte przez klasę w ramach grantów przyznawanych przez Stowarzyszenie Aktywni Warszawiacy -gratulacje

 

 

 

 

Skip to content