Czym jest współczesny patriotyzm?

Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki.

                                                                                                                 Jan Paweł II (Karol Wojtyła)

Patriotyzm – wielkie słowo, które często wypowiadane jest przy okazji świąt narodowych. W szkole wiele lekcji poświęconych jest patriotyzmowi. Historia opisuje wielkich ludzi, którzy poprzez swoją postawę i pracę na rzecz kraju zasłużyli na miano patrioty. Ich imionami nazywane są ulice, skwery, na ich cześć wystawiane są pomniki. Mówiąc o patriotach mamy na myśli ludzi, którzy oddali życie za Ojczyznę. Patriotyzm kojarzy mi się z trzema wielkimi słowami: „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Według Słownika Języka Polskiego, patriota to człowiek kochający swoją ojczyznę, gotowy do poświęceń dla niej.

Długo zastanawiałem się nad wyborem motta, które byłoby inspiracją do napisania tej pracy. Zadałem sobie pytanie, czym dla mnie jest patriotyzm? Czy mam prawo nazywać siebie patriotą, skoro nie poświęciłem życia dla dobra mojej Ojczyzny? Przecież Polska to wolny kraj, w którym obywatele mają swoje prawa, mogą swobodnie wypowiadać swoje opinie, dokonywać wyborów. Obywatel nie musi już poświęcać życia w obronie Ojczyzny. Kim zatem jest w dzisiejszych czasach patriota?  Czym jest patriotyzm?

Papież Jan Paweł II wypowiedział kiedyś takie oto słowa: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”. Słowa te mają dla mnie ogromną wartość. Kształtują mnie jako człowieka, jako dobrego obywatela. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, jednak nie każdy ma godne życie. Zależy to od wielu czynników, takich jak wykształcenie, pochodzenie, stan zdrowia, status materialny, a czasami także od indywidualnych cech człowieka.

Zarówno wśród dorosłych, jak i dzieci oraz nastolatków łatwo zaobserwować, jak ważną rolę odgrywa obecnie stan posiadania. Ten, kto ma najnowszy telefon komórkowy, markowe ubrania, wyjeżdża co roku na wakacje za granicę, uważa się często za kogoś lepszego i nie szanuje swojego mniej zamożnego kolegi. Nie rozumie, że to, co ma nie jest jego własną zasługą, ale zasługą jego rodziców czy krewnych. Nie rozumie również, że ubogi kolega nie jest nikim gorszym od niego. Często ten ubogi kolega ma w sobie głębsze pokłady empatii i wartości. Bogactwo samo w sobie nie jest niczym złym, jednak trzeba z niego umiejętnie korzystać, nie przestając przy tym szanować drugiego człowieka.

Współczesny patriota to, moim zdaniem, osoba, która swoim postępowaniem godnie reprezentuje nasz kraj. Co to jednak znaczy – godnie reprezentuje? To znaczy, że jego zachowanie i postępowanie powinno stanowić przykład dla innych. Ma on szanować innych ludzi bez względu na ich pochodzenie czy narodowość. Jako sportowiec często wyjeżdżam za granicę. Na zawodach często spotykam ludzi różnych narodowości i kultur. Jako Polak czuję się w obowiązku reprezentować swój kraj najlepiej jak tylko potrafię. I wcale nie chodzi o wynik zawodów, a o zachowania, za które nie będzie wstydził się mój trener, moi koledzy, rodzice czy krewni. Szanuję swoich współzawodników, przestrzegam zasad i obyczajów panujących w danym kraju, ponieważ wiem, że to właściwa postawa, a zachowania pojedynczych osób kształtują opinię o całym narodzie.

Mikołaj Kwiatkowski – uczeń klasy 1b. Współczesny patriota. Praca Mikołaja zajęła I miejsce w szkolnym konkursie: „Czym dla mnie jest i jak rozumiem współczesny patriotyzm?”

Skip to content