EXPO 1-3 marca 2012

Od kilku lat na początku marca każdego roku, organizowane są Targi Edukacyjne. Podczas trwających trzy dni spotkań szkół ponad-gimnazjalnych  – warszawskich liceów i techników  wystawcami są zgłoszone szkoły.

Nasze liceum otrzymało zgodę na przedstawienie swojej oferty edukacyjnej na stanowisku nr 42.
Pracę nad materiałami ofertowymi rozpoczęły się w lutym. Opracowane zostały treści ulotek dla każdej z proponowanych klas: ekonomicznej, przyrodniczej, społecznej, matematycznej i estetycznej.

Patronem naszego liceum jest bohater narodowy Węgier – Lajos Kossuth.  Dlatego kolorystykę stanowiska ustawiono w tonacjach węgierskich barw narodowych. Flaga i szarfy pojawiły się na stoliku i ladzie. Szarfami przepasani byli uczniowie. Na zaproszeniach i kartach informacyjnych pojawiła się mapa Węgier, logo naszej dzielnicy Ursynów i nazwa naszej szkoły.

W ostatnim dniu lutego wieczorem, stoisko zostało przygotowane w taki sposób, by od 1 marca 2012 roku zainteresowani gimnazjaliści otrzymali pierwsze informacje o liceum. Dyżury były pełnione przez trzy kolejne dni. Obok nauczycieli przy stoisku LXIII Liceum Ogólnokształcącego pracowali wybrani uczniowie z  klasy ekonomicznej 2f.
Najwięcej zainteresowanych ofertą naszej szkoły było w sobotę, gdy wraz z uczniami przychodzili ich rodzice dopytując się szczegółów organizacji i poziomu nauki.

Zapraszaliśmy wszystkie zainteresowane osoby do naszej szkoły:
na Ursynowską Giełdę Liceów i Gimnazjów na dzień 17 marca 2012
na Dzień Otwarty organizowany w dniu 14 kwietnia 2012 roku.

Radością dla nauczycieli stała się wizyta absolwenta, który w rozmowie z gimnazjalistami i naszymi uczniami wspominał swoje dni spędzone w „Kossthucie”.
Przedstawiamy kilka fotografii z naszego udziału w Targach Edukacyjnych.
autor: Dorota Maćkowiak, szkolny koordynator targów.

Skip to content