EXPO 2005 Salon Edukacyjny

EXPO 2005 – TARGI EDUKACYJNE, 16 – 18 marca 2005 r.

Po raz kolejny nasza szkoła miała okazję do zaprezentowania się uczniom szkół gimnazjalnych i ich rodzicom stojącym przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. Zadbaliśmy o maksimum informacji o naszej ofercie edukacyjnej, o atmosferze szkoły, o realizowanych w niej profilach i programach autorskich.

Jak zwykle naszym atutem wzbudzającym duże zainteresowanie była nauka języka japońskiego oraz klasa, która jako jedyna w Warszawie, ma profil estetyczny z warsztatami historyczno – teatralnymi. Nie mniejsze emocje budziła informacja o prężnie działającym w naszym liceum kole wolontariatu współdziałającym z fundacją “Świat na TAK”.

Uczniowie klasy 1 G dzielili się swoimi wrażeniami oraz wiedzą o nowym u nas profilu “Geografia turystyczna z historią sztuki” i udzielali wszystkim zainteresowanym informacji o wycieczkach i projektach geograficznych realizowanych w tej klasie.

Obok kart informacyjnych o każdym z 7 profili, na stoisku znalazły się fotografie z różnych imprez szkolnych, dyplomy sportowe. Obok plakatów informacyjnych znalazły się prace wykonywane przez naszych uczniów na rożnych zajęciach pozalekcyjnych np. origami, które miały zwrócić uwagę odwiedzających na bardzo szeroką ofertę kół zainteresowań i zajęć dodatkowych prowadzonych przez naszą kadrę.

Przy projekcie dekoracji stoiska oraz doborze materiałów informacyjnych o szkole i ich opracowaniu komputerowym współpracowali:

  • Jerzy Gołaszewski, nauczyciel PO i WOS,
  • Teresa Guła, nauczycielka historii,
  • Urszula Kazalska, nauczycielka informatyki i przedsiębiorczości,
  • Dorota Maćkowiak, nauczycielka geografii.

Duże grono nauczycieli zgłosiło się do pełnienia dyżurów podczas trwania targów.

Targi Edukacyjne skierowane były nie tylko do gimnazjalistów poszukujących swojej następnej szkoły, ale również do tegorocznych maturzystów. Mogli oni poznać oferty szkół wyższych państwowych i niepaństwowych w Polsce. Atrakcją były stoiska szkół językowych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Holandii.

Autorka tekstu i zdjęć: p. Dorota Maćkowiak, nauczycielka geografii.

 

Skip to content