Wyróżnienia szkoły 2004/2005

  • Podziękowanie dla LXIII LO za udział w drugiej edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej “Usłysz, Panie, moje słowa” (uczennica Barbara Leśniewska Ie).
  • Podziękowanie dla nauczyciela – metodyka Hanny Wiśniewskiej za organizację II edycji Konkursu Recytatorskiego Poezji Cypriana Kamila Norwida.
  • Wyrazy uznania i podziękowanie Rektora prof. dr Tadeusza Koźluka za świetne przygotowanie merytoryczne absolwentek LXIII LO Magdaleny Leśniak i Małgorzaty Wardein do kontynuowania edukacji na poziomie wyższej uczelni.
  • Udział w warsztatach samorządowych organizowanych przez Urząd m.  st. Warszawy dla uczniów klas maturalnych.
  • Udział w organizacji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej pod patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Dariusza Rosatiego (uczniowie i opiekun mgr J. Gołaszewski).
  • W rankingu liceów warszawskich Miesięcznika Edukacyjnego “Perspektywy” podano, że 50% absolwentów LXIII LO zdało egzamin i zostało przyjętych w I terminie na uczelnie państwowe (bez uwzględnienia uczelni artystycznych, WAT i AWF) oraz 45% na uczelnie niepaństwowe.
  • Nauka języka japońskiego dla uczniów LXIII LO prowadzona przez wolontariuszkę z Japonii Satoko Taharę.
Skip to content