Anna Jurek

Zmiana, trwanie, wybór, wiedza, kreatywność - to słowa, które określają kierunek działań Kossutha. Poprzez współdziałanie, pomoc, partnerstwo i podmiotowość osiągniemy  te nadrzędne cele. Wierzę, że dzięki tym działaniom powstanie szkolna społeczność, której wszyscy członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też rozwijać swoje talenty i twórcze pasje. Wierzę, że tę szkołę ukończą ludzie ambitni, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale także dla społeczności lokalnej i innych ludzi, albowiem – jak powiedział jeden z myślicieli renesansu: Nie urodziłem się człowiekiem, ale uczyniłem się nim. Pragnę, żeby dla uczniów nasza  szkoła stała się istotnym etapem trudnego i pięknego okresu kształtowania ich człowieczeństwa.

Anna Jurek, Nowy Dyrektor LXIII LO

LXIII LO im. Lajosa Kossutha w Warszawie
2017-02-26T11:30:23+01:00

Anna Jurek, Nowy Dyrektor LXIII LO

Zmiana, trwanie, wybór, wiedza, kreatywność - to słowa, które określają kierunek działań Kossutha. Poprzez współdziałanie, pomoc, partnerstwo i podmiotowość osiągniemy  te nadrzędne cele. Wierzę, że dzięki tym działaniom powstanie szkolna społeczność, której wszyscy członkowie będą realizować nie tylko powierzone im zadania, ale też rozwijać swoje talenty i twórcze pasje. Wierzę, że tę szkołę ukończą ludzie ambitni, zdolni do krytycznego, konstruktywnego myślenia oraz gotowi do działań nie tylko dla siebie, ale także dla społeczności lokalnej i innych ludzi, albowiem – jak powiedział jeden z myślicieli renesansu: Nie urodziłem się człowiekiem, ale uczyniłem się nim. Pragnę, żeby dla uczniów nasza  szkoła stała się istotnym etapem trudnego i pięknego okresu kształtowania ich człowieczeństwa.
Skip to content