Lekcje biblioteczne

  • w Bibliotece Miasta Stołecznego Warszawy (klasy 1c i 1g), zapoznanie uczniów z pracą placówki, katalogami, siecią komputerową bibliotek,
  • w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Smyczkowej (klasy 1a, 1b, 1d) – wykład i ćwiczenia nt. wyszukiwania informacji na określony temat,
  • w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Smyczkowej (klasa 4c) – wykład nt. życia i twórczości Władysława Broniewskiego,
  • w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego (klasa 4e) – zapoznanie uczniów z pracą placówki, katalogami, siecią komputerową bibliotek.
Skip to content